Умови використання

PROSTOPRINT INTERNATIONAL LIMITED (далі по тексту - « ProstoPrint.com ») пропонує будь-якій особі (далі по тексту - « Покупцеві » ) укласти цю Угоду користувача (далі по тексту - « Угода») на умовах, прописаних нижче.

Ця Угода містить всі істотні умови пропонованого до укладання публічного договору приєднання .

Дана Угода передбачає, що нікому з осіб, що відізвалися, не будуть надаватися переваги і надаватися переваги, також як і інші особи не будуть пріоритетнійшими за осіб, що відізвалися.

Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту отримання ProstoPrint.com заповненої особою форми замовлення на надання йому послуг ProstoPrint.com . Надання особою, що відізвалася, форми замовлення слід розглядати як повне і безумовне прийняття ним пропозиції ProstoPrint.com укласти цю Угоду. Якщо особа не згодна з яким-небудь з умов Угоди або з Угодою в цілому, їй необхідно утриматися від оформлення замовлення. Відправлена особою форма замовлення на надання їй послуг ProstoPrint.com згодом не може бути відкликана нею.

Приймаючи цю Угоду, особа підтверджує, що:

 • має необхідний обсяг цивільної дієздатності;
 • має всі необхідні права та дозволи, передбачені чинним законодавством, в тому числі права на здійснення платежів на користь ProstoPrint.com;
 • на момент укладення цієї Угоди не пов'язана жодними зобов'язаннями і йому невідомі які-небудь обставини, що перешкоджають йому укласти і належним чином виконати всі взяті на себе зобов'язання, зазначені в цій Угоді;
 • її волевиявлення є вільним і відповідає її внутрішній волі;
 • готова дотримуватися і виконувати всі умови цієї Угоди;
 • не має наміру вчиняти будь-які дії, які зашкодили б ділової репутації ProstoPrint.com та / або Партнера ProstoPrint.com, або суперечили законодавству країни Покупця, Республіки Кіпр, міжнародним нормам і звичаям ділового обороту;
 • її дії спрямовані на отримання послуг ProstoPrint.com, в них не міститься злого умислу, шахрайських намірів, спроб порушити нормальну працездатність ProstoPrint.com, а також права інтелектуальної власності Партнера ProstoPrint.com та / або третіх осіб, отримати несанкціонований доступ до інформації, яка є інтелектуальною власністю або комерційною таємницею ProstoPrint.com , використовувати ProstoPrint.com нецільовим чином (у тому числі в якості обмінного пункту, для цілей пошукової оптимізації);
 • контактна інформація, яка надається нею ProstoPrint.com, є вірною, повною та актуальною.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ:

Терміни, що застосовуються в цій Угоді , мають таке значення:

Покупець – фізична або юридична особа, що уклала цю Угоду.

Партнер ProstoPrint.com – суб'єкт господарювання, який розміщує створену ним Продукцію на сайті Партнера ProstoPrint.com для подальшого надання ProstoPrint.com послуг з обробки та виконання замовлень Покупців, передбачених цією Угодою.

Сайт Партнера ProstoPrint.com –сукупність веб-сторінок, розташованих в мережі Інтернет, об'єднаних під одним доменним ім'ям або IP-адресою, власником яких є Партнер ProstoPrint.com.

Образи – об'єкти авторського права (твори) та / або знаки для товарів і послуг (торгові марки), права на які належать Партнеру ProstoPrint.com або Покупцеві.

Товари – предмети господарського обороту, включаючи, але не обмежуючись, одяг (в тому числі футболки, теніски, майки, туніки, реглани, кепки, бандани, козирки, фартухи, спідня білизна), сувеніри (зокрема пазли (мозаїки), килимки для миші, дзеркальця, візитниці) , аксесуари (у тому числі сумки, краватки), посуд (у тому числі чашки, келихи, автокружки, фляги, кавові і чайні набори), канцелярське приладдя (в тому числі ручки, олівці, фломастери, маркери, лінійки, блокноти, конверти, папки, зошити), поліграфічна продукція (в тому числі візитні картки, картки, листівки, наклейки, буклети, брошури, плакати, постери, календарі), які пропонуються ProstoPrint.com для нанесення на них Образів.

Продукція – Товари , на які нанесені Образи.

Вартість Продукції – ціна реалізації Продукції Покупцеві без урахування вартості її доставки.

1. ПОСЛУГИ

1.1. ProstoPrint.com зобов'язується з моменту отримання замовлення Покупця надати Покупцеві послуги з обробки та виконання його замовлення, а саме по:

 • виробництву Продукції безпосередньо шляхом нанесення Образів на Товари чи їх упаковки, етикетки, нашивки, бірки, а також на будь-які інші предмети, в яких можуть міститися такі Товари та / або предмети, які прикріплені до Товарам , та / або включення Образів в Товари іншим способом;
 • упаковці Продукції;
 • реалізації Продукції Покупцеві;
 • доставці Продукції Покупцеві.

1.2. У випадку, якщо ProstoPrint.com при наданні послуг, закріплених у пункті 1.1 Угоди , використовує Образи Покупця, він зобов'язується діяти виключно в межах замовлення Покупця. При цьому права інтелектуальної власності на Образи належать Покупцю і не переходять і / або не надаються ProstoPrint.com, а тому останній не несе відповідальність за їх законність і повноту.

1.3. Покупець зобов'язаний надати ProstoPrint.com точну і правдиву контактну інформацію в кількості, необхідній для надання йому послуг. Надання Покупцем неточної інформації або ненадання такої інформації на вимогу ProstoPrint.com можуть служити підставою для затримки в наданні послуг до моменту отримання точних даних.

1.4. У випадку, якщо дії та / або бездіяльність Покупця перешкоджають нормальному надання послуг (у тому числі, за відсутності Покупця за адресою в узгоджений з кур'єрською службою час доставки, неотриманні Покупцем Продукції на пошті в строки, встановлені поштовою службою країни одержувача), Покупець зобов'язується покрити всі витрати ProstoPrint.com на повторне надання їм послуг.

1.5. Термін надання послуг, зазначених у пункті 1.1 Угоди, визначається окремо в кожному конкретному випадку і залежить від того який спосіб і яку країну доставки вибере Покупець. Граничні строки доставки Продукції розміщені на сайті та на сайті ProstoPrint.com. ProstoPrint.com не несе відповідальності за перевищення граничного строку надання послуг, якщо затримка в їх наданні обумовлена виключно діями та / або бездіяльністю особи, яка взяла на себе зобов'язання щодо своєчасної та повної доставки Продукції Покупцеві.

2. ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

2.1. Для надання послуг найвищої якості ProstoPrint.com зобов'язується використовувати сучасні технології, обладнання та матеріали.

2.2. Якщо внаслідок людського чинника, тимчасової відсутності Товарів, ситуативної некоректної роботи обладнання, вхідного браку від постачальників матеріалів або інших технічних помилок, ProstoPrint.com не зможе надати послуги належної якості та / або надати їх своєчасно, ProstoPrint.com повинен вжити всіх можливих заходів для того, щоб у найкоротший термін ліквідувати дію негативних обставин і виконати свої зобов'язання в натурі або, якщо останнє неможливо, запропонувати Покупцеві альтернативні варіанти виходу з ситуації, що склалася.

2.3. Якщо ProstoPrint.com надав Покупцеві послуги неналежної якості, Покупець має право протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання Продукції неналежної якості пред'явити ProstoPrint.com відповідну претензію. Обмін Продукції або повернення грошових коштів за Продукцію можливий тільки в тому випадку, якщо Покупець своєчасно пред'явить претензію і представить достатні докази того, що Продукція їм не експлуатувалася, а втрата її якісних характеристик відбулася до моменту її відправки Покупцеві. Для встановлення об'єктивних причин втрати якості Продукції ProstoPrint.com має право провести спеціалізовану експертизу.

2.4. Відповідальність за зміст Образів, нанесених на Товари, і, зокрема, за відповідність Образів, поміщених в переданий ProstoPrint.com файл, Образам, представленим на сайті Партнера ProstoPrint.com, або запропонованим Покупцем, несе, відповідно, Партнер ProstoPrint.com або Покупець, який створив Продукцію. ProstoPrint.com не несе відповідальності і не зобов'язаний робити заміну Продукції або повернення грошей у разі, якщо фактично нанесені на Товари Образи відрізняються від Образів, зазначених на Сайті Партнера ProstoPrint.com. Однак при надходженні до ProstoPrint.com належним чином обґрунтованої і аргументованої претензії від Покупця протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання Продукції Покупцем, ProstoPrint.com має право на свій розсуд здійснити заміну Продукції або повернення грошових коштів Покупцеві.

2.5. Для мінімізації негативних наслідків, пов'язаних з невідповідністю Продукції належної якості її уявного вигляду, Покупець повинен ознайомитися з довідковими матеріалами ProstoPrint.com до моменту оформлення їм замовлення.

2.6. У випадку, якщо належної якості Продукція не буде відповідати передбачуваному Покупцем кольором, розміром, фасоном або яким-небудь іншим очікуваним характеристикам її зовнішнього вигляду, Покупець не має права вимагати здійснення заміни такої Продукції чи повернення коштів за неї.

3. ПРАВА ПОКУПЦЯ

3.1. пропонувати Образи, права на які належать Покупцю, для нанесення їх на Товари з метою подальшої реалізації та доставки відповідної Продукції Покупцеві;

3.2. вимагати від ProstoPrint.com належного виконання ним обов'язків за даною Угодою.

4. ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПАТЕЛЯ

4.1. повідомити ProstoPrint.com про те, який із запропонованих ProstoPrint.com способів оплати Вартості Продукції він воліє;

4.2. сплатити ProstoPrint.com Вартість Продукції обраним способом;

4.3. сприяти ProstoPrint.com у виконанні ним обов'язків, передбачених цією Угодою;

4.4. надати ProstoPrint.com точну і правдиву контактну інформацію в кількості, необхідній для надання їм послуг;

4.5. покрити всі витрати ProstoPrint.com на повторне надання їм послуг, якщо дії або бездіяльність Покупця перешкоджають нормальному надання послуг ProstoPrint.com;

4.6. ознайомитися з довідковими матеріалами ProstoPrint.com до моменту оформлення їм замовлення;

4.7. у випадку нанесення на Товари Образів Покупця:

4.7.1. протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту одержання повідомлення від ProstoPrint.com про надходження до нього претензій та / або позовів, які стосуються порушення Покупцем гарантій, зазначених у пункті 8.1 цієї Угоди, представити ProstoPrint.com письмово звіт про заходи, прийнятих Покупцем для врегулювання таких претензій і / або позовів;

4.7.2. на вимогу ProstoPrint.com протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання вимоги представити ProstoPrint.com допомогою електронної пошти документи, які підтверджують, що всі майнові права інтелектуальної власності на Образи, які пропонуються Покупцем для нанесення на Товари, належать Покупцю на законних підставах.

5. ПРАВА PROSTOPRINT.COM

5.1. вимагати від Покупця належного виконання ним обов'язків згідно даної Угоди;

5.2. вимагати від Покупця документального підтвердження того, що всі майнові права інтелектуальної власності на Образи, які пропонуються Покупцем для нанесення на Товари, належать Покупцю на законних підставах

6. ОБОВ'ЯЗКИ PROSTOPRINT.COM

6.1. надати послуги, передбачені пунктом 1.1 цієї Угоди, як особисто, так і за допомогою інших осіб на власний розсуд;

6.2. у випадку нанесення на Товари Образів Покупця сповіщати його допомогою електронної пошти про пред'явлення до ProstoPrint.com претензій та / або позовів, пов'язаних з порушенням Покупцем гарантій, зазначених у пункті 8.1 цієї Угоди, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання відповідних претензій та / або позовів.

7. ОПЛАТА ПОСЛУГ

7.1. У випадку, якщо Покупець оформляє замовлення на придбання Продукції , розміщеної на сайті Партнера ProstoPrint.com, він зобов'язується сплатити ProstoPrint.com Вартість Продукції, яка відображається на сайті Партнера ProstoPrint.com.

7.2. Якщо Покупець пропонує ProstoPrint.com нанести на Товари Образи, права на які належать Покупцю, він повинен сплатити ProstoPrint.com Вартість Продукції, яка розміщується на сайті ProstoPrint.com.

7.3. Покупець зобов'язується повідомити ProstoPrint.com про те, який із запропонованих ProstoPrint.com способів оплати Вартості Продукції він віддає перевагу. Якщо обраний Покупцем спосіб оплати Продукції передбачає передоплату, Покупець зобов'язаний протягом 10 календарних / робочих днів з моменту заповнення форми замовлення на надання йому послуг ProstoPrint.com сплатити Вартість Продукції

У разі, якщо обраний Покупцем спосіб оплати може бути здійснений тільки на умовах постоплати, Покупець зобов'язується сплатити Вартість Продукції в момент отримання Продукції.

В случае, если выбранный Покупателем способ оплаты может быть осуществлен только на условиях постоплаты, Покупатель обязуется уплатить Стоимость Продукции в момент получения Продукции.

7.4. Винагорода ProstoPrint.com за надання ним послуг, передбачених цією Угодою (за винятком вартості доставки Продукції Покупцеві) враховується при визначенні Вартості Продукції.

8. ГАРАНТІЇ ПОКУПЦЯ СТОСОВНО ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

8.1. Якщо на Товари наносяться запропоновані Покупцем Образи з метою подальшої реалізації та доставки Покупцеві відповідної Продукції, Покупець гарантує, що:

 • Образи не суперечать законодавству Покупця, Республіки Кіпр та / або міжнародним нормам;
 • права інтелектуальної власності на Образи не порушують прав третіх осіб, а також не завдадуть шкоди їх честі, гідності та ділової репутації;
 • всі майнові права інтелектуальної власності на Образи належать Покупцю на законних підставах;
 • при створенні та / або реєстрації Образів були отримані всі права на використання включених до них та / або лягли в їх основу об'єктів права інтелектуальної власності;
 • ProstoPrint.com не доведеться отримувати будь-які дозволи (ліцензії) на використання Образів від третіх осіб;
 • у разі пред'явлення до ProstoPrint.com претензій та / або позовів, у зв'язку з порушенням Покупцем гарантій, закріплених у пункті 8.1 цієї Угоди, візьме на себе зобов'язання щодо їх врегулювання від свого імені і буде нести відповідальність за цими претензіями та / або позовами самостійно і за свій рахунок;
 • якщо порушення Покупцем гарантій, визначених у пункті 8.1 цієї Угоди, приведе до задоволення претензій та / або позовів третіх осіб до ProstoPrint.com, Покупець відшкодує ProstoPrint.com всі понесені ним та підтверджені документально збитки та інші витрати, завдані Покупцем таким порушенням протягом 5 календарних / робочих днів з моменту надання допомогою електронної пошти документального підтвердження таких збитків і витрат ProstoPrint.com.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За невиконання або неналежне виконання умов цієї Угоди Сторони несуть відповідальність, передбачену цією Угодою та чинним законодавством Республіки Кіпр.

9.2. Якщо внаслідок людського чинника, тимчасової відсутності Товарів, ситуативної некоректної роботи обладнання, вхідного браку від постачальників матеріалів або інших технічних помилок ProstoPrint.com буде не в змозі виконати прийняті на себе зобов'язання належним чином і / або своєчасно, він зобов'язаний нести відповідальність перед Покупцем тільки в межах суми, отриманої від Покупця в якості оплати Продукції, замовлення на яку не може бути виконаний належним чином та / або своєчасно.

10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за даною Угодою, якщо таке виконання виявилося неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).

10.2. До обставин непереборної сили за цією Угодою відносяться наступні події: пожежі, стихійні лиха, землетруси, повені, смерчі, урагани, епідемії, епізоотії, карантинні заходи, терористичні акти, військові дії, введення надзвичайного стану, повстання, акти громадянської непокори, акти органів державної влади та місцевого самоврядування, а також інші обставини, виникнення, дія і наслідки яких неможливо було передбачити або запобігти розумними заходами, якщо такі обставини безпосередньо впливають на виконання Сторонами своїх зобов'язань за даною Угодою.

10.3. Сторона зобов'язана за допомогою електронної пошти повідомити іншу Сторону про настання і припинення дії обставин непереборної сили, з наданням підтвердження уповноваженого органу країни, де мають місце відповідні обставини, протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту виникнення цих обставин.

10.4. Недотримання строків повідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилатися на такі обставини як на підстави для звільнення від відповідальності.

10.5. Якщо самі обставини непереборної сили перешкоджали своєчасному повідомленню іншої Сторони, повідомлення повинно бути направлено по електронній пошті протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту, коли це стало можливим.

10.6. Сторона не має права посилатися на обставини непереборної сили як на підставу для звільнення від відповідальності, якщо дані обставини виникли після настання терміну виконання відповідних зобов'язань за цією Угодою.

10.7. У разі виникнення обставин непереборної сили, визначених у пункті 10.2 Угоди, виконання Сторонами зобов'язань за даною Угодою припиняється до закінчення терміну дії таких обставин.

11. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Сторони погодили, що до цієї Угоди підлягає застосуванню право Республіки Кіпр.

11.2. Сторони зобов'язуються врегулювати всі спори, що виникають між ними за даною Угодою або у зв'язку з ним, шляхом переговорів.

11.3. Якщо протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту, коли одна Сторона повідомить іншу про наявність між ними розбіжностей, Сторони не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, спір підлягає передачі на розгляд суду за місцезнаходженням ProstoPrint.com.

12. ТЕРМІН І РОЗРИВАННЯ УГОДИ

12.1. Ця Угода діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов'язань за Угодою.

12.2. Дана Угода може бути розірвана до закінчення терміну його дії за взаємною згодою Сторін, а також у випадках, передбачених Угодою.

12.3. Одностороння відмова Покупця від виконання зобов'язань за Угодою не допускається, крім випадків, прямо передбачених законодавством Республіки Кіпр.

12.4. ProstoPrint.com має право розірвати цю Угоду в односторонньому порядку у випадках:

 • здійснення Покупцем дій, які можуть зашкодити діловій репутації ProstoPrint.com та / або Партнера ProstoPrint.com, або суперечать законодавству країни Покупця, Республіки Кіпр, міжнародним нормам і звичаям ділового обороту;
 • здійснення Покупцем зловмисних дій (у тому числі, злому, атаки), спрямованих на несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи ProstoPrint.com , порушення прав інтелектуальної власності Партнера ProstoPrint.com та / або третіх осіб, а також отримання несанкціонованого доступу до інформації, яка є інтелектуальною власністю або комерційною таємницею ProstoPrint.com;
 • прийняття Покупцем заходів для нецільового використання ProstoPrint.com (у тому числі в якості обмінного пункту, для цілей пошукової оптимізації);
 • ухилення Покупця від виконання зобов'язань, передбачених цією Угодою, протягом тривалого часу;
 • в інших випадках, передбачених чинним законодавством Республіки Кіпр.

Якщо ProstoPrint.com відмовиться від Угоди зважаючи на наявність обставин, наведених вище, ця Угода буде вважатися розірваною з моменту отримання Покупцем повідомлення про це від ProstoPrint.com допомогою електронної пошти.

12.5. У разі нанесення на Товари Образів Покупця дію цієї Угоди може бути припинено в односторонньому порядку ProstoPrint.com при пред'явленні до нього претензій та / або позовів, у зв'язку з порушенням Покупцем гарантій, закріплених у пункті 8.1 Угоди.

12.6. Закінчення строку дії цієї Угоди не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Угоди.

13. КОНФІДЕЙЦІЙНІСТЬ

13.1. Будь-яка інформація про діяльність однієї із Сторін, яка стане відомою іншій Стороні у зв'язку з укладенням та / або виконанням та / або припиненням Угоди, а також дана Угода та будь-які додаткові додатки до нього є конфіденційною інформацією.

13.2. Для цілей цієї Угоди інформація та її зміст не будуть вважатися конфіденційними, якщо така інформація є загальнодоступною в момент її надання або згодом стане загальнодоступною не з вини Сторони, яка отримала інформацію, а також у разі, коли відповідні дані стали відомі Стороні до того, як їх було надано їй іншою Стороною.

13.3. Кожна Сторона зобов'язується використовувати Конфіденційну інформацію виключно для цілей виконання своїх зобов'язань, передбачених цією Угодою, і не передавати її для ознайомлення та / або використання третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, котрої така інформація безпосередньо стосується.

13.4. Сторона може передавати Конфіденційну інформацію своїм співробітникам і / або уповноваженим представникам виключно в обсязі, необхідному для виконання ними своїх обов'язків, і тільки за умови попереднього повідомлення про те, що дана інформація є конфіденційною.

13.5. Кожна Сторона повинна забезпечити дотримання своїми співробітниками та / або уповноваженими представниками вимог конфіденційності, передбачених цією Угодою, і нести відповідальність за будь-яке використання та / або розголошення конфіденційної інформації своїми співробітниками та / або уповноваженими представниками з порушенням умов Угоди.

13.6. Конфіденційна інформація може бути розголошена третім особам без попередньої письмової згоди Сторони, про яку дана інформація розкривається, для підтвердження наявності прав інтелектуальної власності на Образи та / або при зверненні до відповідних державних органів, якщо Сторона не виконує або неналежним чином виконує умови цієї Угоди, а також у випадках, передбачених чинним законодавством Республіки Кіпр.

13.7. При отриманні запиту компетентного органу державної влади , відповідь на який вимагає розкриття конфіденційної інформації, Сторона , що отримала такий запит, повинна негайно письмово повідомити про це іншу Сторону, надавши їй можливість ознайомитися зі змістом даного запиту для цілей визначення законності вимог та ймовірності обмеження обсягу розголошення Конфіденційної інформації.

13.8. У разі такого розкриття конфіденційної інформації, що не відповідає умовам цієї Угоди, винна сторона повинна нести відповідальність згідно з чинним законодавством Республіки Кіпр.

14. СПОВІЩЕННЯ

14.1. Для оперативного інформування про зміни в порядок надання послуг ProstoPrint.com, графік роботи, перелік товарів і продукції, а також для передачі інших актуальних новин і повідомлень Покупець погоджується отримувати від ProstoPrint.com як регулярні розсилки, так і термінові (позапланові) повідомлення засобами електронної пошти, факсимільного зв'язку, звичайного поштового зв'язку.

14.2. Покупець має право в будь-який момент відмовитися від отримання повідомлень ProstoPrint.com.

15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. Всі питання, неврегульовані цією Угодою, а також будь-які спірні питання щодо Угоди або у зв'язку з ним вирішуються відповідно до чинного законодавства Республіки Кіпр.

15.2. Визнання судом недійсним будь-якого з положень цієї Угоди не несе за собою недійсність інших його положень або Угоди в цілому, а тому не веде до втрати їм юридичної сили.

15.3. Невикористання або часткове використання Стороною своїх прав за цією Угодою не може розглядатися в якості відмови від цих прав або відмови від Угоди в цілому. Таке невикористання або часткове використання прав не виключає використання цих прав в подальшому.

15.4. Сторони підтверджують повне і однозначне розуміння ними предмета та змісту цієї Угоди , прав і обов'язків кожної Сторони, що випливають або пов'язані з виконанням Угоди, суть термінів, що вживаються в Угоді, а також відповідність тексту Угоди намірам і волі Сторін. Угода укладається на вигідних для Сторін умовах і не є результатом впливу тяжких для них обставин.

© Магазин Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація власників зброї», 2015-2017. Використання зображень без дозволу автора заборонено.

prostoprint.com